Hướng dẫn thanh toán

 

Thanh toán chuyển khoản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chi nhánh: Chi nhánh Tây Hà Nội

Số tài khoản: 0691000370008

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ ALLA

 

 

0936677619